Uruchomienie tokarki – nowa oferta

Uruchomienie tokarki – nowa oferta

UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych  GZUT S.A. w wyniku realizacji projektu

 

„URUCHOMIENIE NOWOCZESNEJ  TOKARKI KARUZELOWEJ W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI

 I ROZSZERZENIA OFERTY GZUT S.A.”

czytaj szczególy