Pompy

Pompy – produkcja i serwis

Pompy wirowe, pionowe: WM, WMs, WL, WLs, tłokowe TKE, próżniowe Pa

Pompy próżniowe typu Pa

Pompy typu Pa, to krążeniowe z pierścieniem cieczowym, pionowe pompy wirowe z napędem elektrycznym. Napęd przenoszony jest bezpośrednio bez sprzęgła z silnika na wał pompy poprzez osadzenie końcówki wału pompy na końcówce wału silnika. Do napędu stosowane są silniki prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Korpus pompy dzielony w płaszczyźnie poziomej, to zbiornik z wewnętrznym układem komór ssawnej i tłocznej, oraz otworami podłączeniowymi pompy, z których:

 • otwór ssawny służy do połączenia pompy próżniowej ze stroną ssącą układu pompowego,
 • otwór tłoczny przeznaczony jest do odprowadzania usuwanego z układu pompowego powietrza i cieczy. Wał pompy uszczelniony jest dwoma pierścieniami gumowymi. Pompy są produkowane w dwóch wersjach materiałowych z żeliwa – wykonanie M, lub z brązu – wykonanie T.

Zastosowanie:

Głównym zadaniem pompy próżniowej Pa jest usunięcie z przewodu ssawnego i pompy wirowej powietrza aby spowodować zalanie układupompowego przetłaczaną cieczą. Pompy próżniowe Pa przeznaczone są do współpracy z pompami wirowymi pionowymi i poziomymi produkcji GZUT S.A. Stosowanie pomp Pa do współpracy z pompami innych producentów należy uzgodnić z GZUT S.A. Pompy Pa mogą współpracować z pompami wirowymi o wydajności do 1200 m3/h.

Wymiary:

Pompy typu TKE – konstrukcja:

Pompy typu TKE, to dwutłokowe, obustronnego działania pionowe pompy z napędem elektrycznym. Napędzane są silnikami prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Napęd na pompę przenoszony jest przez nierozłączalne sprzęgło podatne i skrzynię przekładniową. Podstawowe części pompy to:

 • korpus pompy z dwoma cylindrami wodnymi
 • skrzynia przekładniowa z przekładnią kątową
 • skrzynia zaworowa z układem zaworów
 • urządzenie przelewowe z zaworem bezpieczeństwa ustawionym na ciśnienie gwarantujące uzyskanie zamówionych parametrów.

Przetłaczane medium:

Woda morska i słodka, oraz olej o lepkości do 5°E (36,2cSt). Po uzgodnieniu z producentem mogą być przetłaczane inne media. Maksymalna temperatura przetłaczanych mediów: 45°C (318 K).

Zastosowanie:

W przemyśle okrętowym w następujących systemach:

 • zęzowym
 • balastowym
 • przeciwpożarowym

Na lądzie można stosować jako pompy resztkowe przy niskim zwierciadle przetłaczanej cieczy.

Parametry nominalne:

– wydajność: Q = 10, 16, 25 m3/h przy 50 Hz
  Q = 12, 19, 28 m3/h przy 60 Hz
– wysokość podnoszenia: H = 20 ÷ 60 m przy 50 Hz i 60 Hz
– obroty silnika: n = 1500 przy 50 Hz
  n = 1800 przy 60 Hz

Wymiary:

Pompy wirowe pionowe typu WL i WLs

Pompy typu WL i WLs to odśrodkowe jednostopniowe pionowe pompy wirowe z napędem elektrycznym. Napęd przenoszony jest przez nierozłączalne sprzęgło podatne. Do napędu stosowane są silniki prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Korpus pompy dzielony jest w płaszczyźnie pionowej. Króćce pompy są jednakowej średnicy, położone w linii na tej samej wysokości względem podstawy pompy. Wał ułożyskowany jest łożyskami tocznymi i uszczelniony w dławicy pompy jednym uszczelnieniem mechanicznym. Konstrukcja pompy umożliwia demontaż pompy bez zdejmowania silnika i odłączania pompy od rurociągu. Pompy WL nie posiadają możliwości samozasysania cieczy. Pompy WLs są wyposażone w pompę próżniową typu Pa i pracują jako pompy samozasysające. Pompy są produkowane w dwóch wersjach materiałowych, w których korpusy i dławice wykonane są z żeliwa – wykonanie M lub z brązu – wykonanie T.

Przetłaczane medium:

 • woda morska i słodka, oraz olej o lepkości do 5°E (36,2cSt).
 • po uzgodnieniu z producentem mogą być przetłaczane inne media.
 • maksymalna temperatura przetłaczanych mediów: – 95°C (368 K) – woda słodka i olej, – 45°C (318 K) – woda morska.

pompa_wirowa_pionowa

Zastosowanie:

W przemyśle okrętowym w następujących systemach:

 • chłodzącym,
 • zęzowym,
 • balastowym,
 • przeciwpożarowym.

Na lądzie:

 • stacjonarne systemy przeciwpożarowe,
 • komunalne i przemysłowe stacje wodociągów,
 • energetyka.

Parametry nominalne:

– wydajność: Q = 25 ÷ 1000 m3/h
– wysokość podnoszenia: H = 15 ÷ 80 m przy 50 Hz
  H = 25 ÷ 120 m przy 60 Hz
– obroty: n = 1500 ÷ 3000 obr/min przy 50 Hz
  n = 1800 ÷ 3600 obr/min przy 60 Hz

Pompy wirowe pionowe typu WM i WMs

Pompy typu WM i WMs to pompy wirowe odśrodkowe, pracujące w układzie „in-line” z poziomym podziałem korpusu. Pompy moga pracować zarówno jako lewe i prawe. Uszczelniane są uszczelnieniami mechanicznymi Burgmann. Przystosowane są do pracy z urządzeniami samozasycającymi typu Pa (produkcji GZUT S.A.). Zasilane są silnikami prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz lub 60Hz, napęd przenoszony jest przez sprzęgło podatne.

Pompy przystosowane są do pracy w ręcznym lub automatycznym systemie sterowania. Konstrukcja pompy umożliwia demontaż zespołu wirującego bez ściągania silnika i odłączania pompy od rurociągu. Części pomp mające kontakt z pompowanym medium, w zależności od zamówionego wykonania, wykonane są z żeliwa (EN-GJL-250) lub brązu aluminiowego (CuAl10Fe5Ni5-C). Wirnik i pierścienie wirnika wykonane są tylko z brązu aluminiowego. Wał wykonany jest ze stali nierdzewnej H17N2.

Przetłaczane medium:

 • woda morska i słodka,
 • olej o lepkości 36,2cSt.

Maksymalna temperatura przetłaczanych mediów:

 • 95°C (368 K) – woda słodka i olej,
 • 45°C (318 K) – woda morska.

pompa_wm-1  

Zastosowanie:

w przemyśle okrętowym w następujących systemach:

 • chłodzącym,
 • zęzowym,
 • balastowym,
 • przeciwpożarowym.

na lądzie:

 • stacjonarne systemy przeciwpożarowe,
 • stacje wodociągów,
 • przepompownie, hydroforownie,
 • energetyka,
 • górnictwo.

Zalety:

Wysoka sprawność, niezawodność, prosta konstrukcja, mała ilość części, łatwa obsługa.

Parametry nominalne:

 • wydajność: Q = 25 ÷ 1000 m3/h
 • wysokość podnoszenia: H = 20 ÷ 120 m
 • maksymalna manometryczna wysokość ssania dla wody czystej o temp. 200C i ciśnieniu atmosferycznym 760mmHg wynosi zależnie od pompy od 5 do 7m.

Kontakt – Zakład Pomp

44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2

tel. (+48 32) 338-15-11; (+48 32) 338-15-06

e-mail: zp@gzut.pl