Oferta wynajmu zespołu hal przy ul. Św. Małgorzaty 1 w Gliwicach

Oferta wynajmu zespołu hal przy ul. Św. Małgorzaty 1 w Gliwicach

Teren, na którym znajdują się hale wyposażony jest w:

  • przyłącze energii elektrycznej 6,0 kV o mocy 750 kW i stacją transformatorową
  • przyłącze gazu ziemnego 120 m3/h
  • przyłącze sieci ciepłowniczej o mocy 2 MW
  • wodę
  • sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • instalacje gazów technicznych

W jednym z budynków zainstalowana jest kabina śrutownicza stali i kabina malarska. Powierzchnia gruntu objętego zespołem to 35042 m2. Zestawienie powierzchni poszczególnych budynków:

Budynek – rodzaj Nr inwent. Pow. użytkowa m2
Biura, trafo, wymiennikownia 122 447
Hala 123 1202
Hala obróbki mechanicznej o szer. 13 m 124 1561
Hala montażowa 2 nawy o szer. 20 m i 15 m, 4 suwnice o udźwigu:
5, 8, 12 i 20 ton
130 4470
Budynek przemysłowy 133 560
Łaźnia i szatnia 135 435
Budynek biurowy 136 205
Hala oczyszczania materiałów hutniczych 240 329
Malarnia z kabiną malarską 260 200

Mapy – Zespół Małgorzaty:

Dodatkowe informacje: bm@gzut.pl

Dane kontaktowe

  • Biuro Nieruchomości GZUT S.A.
  • 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
  • tel. (+48 32) 338-15-51
  • e-mail: bsowa@gzut.pl