Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GZUT S.A. – 2020r