Drzewo – Ołtarz

Drzewo – Ołtarz

DRZEWO-OŁTARZ (K. NITSCH, 2002, KRAKÓW ŁAGIEWNIKI, Odlew z brązu)