(+48 32) 338-15-00 inbox@gzut.pl

Uprawnienia

Certyfikaty

Zakłady Urządzeń Technicznych GZUT S.A. posiadają następujące certyfikaty:

 

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na remonty i modernizację urządzeń dźwignicowych

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na produkcję, remonty i modernizację urządzeń dźwignicowych

Duże Świadectwo SLV na prace spawalnicze

Duże Świadectwo GSI SLV na prace spawalnicze

opis

Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji