(+48 32) 338-15-00 inbox@gzut.pl

O Zakładzie Pomp

Odlewania - projekt UE

Zakład Pomp jest zakładem wykonującym i sprzedającym pompy wykonywane głównie w oparciu o własne projekty. Zakład jest położony przy ul. Robotniczej w obrębie Parku Przemysłowego Stara Huta i prowadzi działalność wytwórczą w zwartym zespole hal produkcyjnych o powierzchni 5.400 m2.

Zakład samodzielnie zajmuje się projektowaniem i technologią, produkcją oraz handlem i serwisem. Obecnie zatrudnionych jest 60 doświadczonych pracowników, specjalizujących się w wytwarzaniu pomp głównie dla przemysłu stoczniowego, ciepłownictwa, instalacji wodociągowych oraz autopomp dla pożarnictwa.

Własny zespół konstrukcyjno-technologiczny pozwala projektować adaptować urządzenia ściśle według wymagań klienta a uniwersalny park maszynowy pozwala na realizację wielu innych zadań z zakresu branży metalowej. W związku ze ścisłą współpracą z Odlewnią, znajdującą się na tym samym terenie, Zakład oferuje kompleksowe dostawy wysokiej jakości odlewów wraz z obróbką. Części maszyn na zamówienie wykonujemy z żeliwa szarego, żeliw sferoidalnych, brązów cynowych, brązów aluminiowych.

Kontakt:

44-100 Gliwice,
ul. Robotnicza 2
tel. (+48 32) 338-15-11; (+48 32) 338-15-13

Dyrektor Zakładu – Jarosław Deręcz
e-mail: zp@gzut.pl