(+48 32) 338-15-00 inbox@gzut.pl

Odlewy z żeliwa sferoidalnego

Nowoczesna – niezawodna metoda sferoidyzacji z zastosowaniem drutu rdzeniowego. Dokładna kontrola parametrów procesu wytapiania. Odlewnia GZUT daje gwarancje pełnej zgodności własności mechanicznych odlewów z założonymi wymaganiami.
Odlewy jednostkowe do 1500 kg o gabarytach do 2000 x 1500 x 1000 mm.
Odlewy seryjne formowane maszynowo o masie od 0,5 do 150 kg o maksymalnych gabarytach 700 x 700 x 400 mm.

Gatunki żeliw stosowane w naszej odlewni:

  • 600-3, 500-7, 400-15, 400-18L według PN
  • GGG-60, GGG-50, GGG-40, GGG-40.3 według DIN
  • ZsCu1,0 i inne niskostopowe jeśli zamówienie nie będzie mniejsze niż 500 kg w dostawie.

Dodatkowe usługi:

  • wyżarzenie
  • malowanie gruntowe
  • obróbka mechaniczna wstępna

Odlewnia-żeliwo sferoidalne