flaga_angielska flaga_rosyjska

Odlewnia

Odlewy przemysłowe i artystyczne

Odlewy z żeliwa szarego

Nasza odlewnia wykonuje odlewy jednostkowe i w krótkich seriach, formowane ręcznie o masie do 2000 kg. Maksymalne wymiary odlewów: 2000 x 1500 x 1000 mm.
Odlewy seryjne formowane maszynowo o masie od 0,5 do 150 kg. Maksymalne wymiary 700 x 700 x 400 mm. Wieloletnie doświadczenie w odlewach dla przemysłu okrętowego.
Odlewnia GZUT posiada certyfikaty Towarzystw Okrętowych polskich i zagranicznych.

Gatunki żeliw stosowane w naszej odlewni:

 • 150, 200, 250, 300, według PN
 • GG15, GG20, GG25, GG30 według DIN
 • ZICr; ZICr0,8; ZICr1,5 i inne niskostopowe.

Dodatkowe usługi Odlewni:

 • Wyżarzenie odprężające
 • Malowanie gruntowe
 • Obróbka mechaniczna wstępna

Odlewy z żeliwa sferoidalnego

Nowoczesna – niezawodna metoda sferoidyzacji z zastosowaniem drutu rdzeniowego. Dokładna kontrola parametrów procesu wytapiania. Odlewnia GZUT daje gwarancje pełnej zgodności własności mechanicznych odlewów z założonymi wymaganiami. Odlewy jednostkowe do 1000 kg o gabarytach do 2000 x 1500 x 1000 mm. Odlewy seryjne formowane maszynowo o masie od 0,5 do 150 kg o maksymalnych gabarytach 700 x 700 x 400 mm.

Gatunki żeliw stosowane w naszej odlewni:

 • 600-3, 500-7, 400-15, 400-18L według PN
 • GGG-60, GGG-50, GGG-40, GGG-40.3 według DIN
 • ZsCu1,0 i inne niskostopowe jeśli zamówienie nie będzie mniejsze niż 500 kg w dostawie.

Dodatkowe usługi:

 • wyżarzenie
 • malowanie gruntowe
 • obróbka mechaniczna wstępna

Odlewy z brązu

Pracownicy naszej Odlewni posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu odlewów o wysokich wymaganiach technicznych. Odlewy do pomp okrętowych z odbiorem Towarzystw Morskich, odlewy do pomp górniczych, tuleje łożyskowe odlewane odśrodkowo, części maszyn różnego typu.Procesy wytwarzania kontrolowane i dokumentowane – wystawiane są atesty na produkowane wyroby. Maksymalna masa odlewów od 0,5 do 300 kg a największe gabaryty 1000x700x500mm.

Gatunki brązów:

 • B10, B102, B555, BK331, BA1032, według PN
 • G-Cusn 10, G-CuSn5ZnPb, Rg5, Rg7 według DIN
 • Inne gatunki jeśli zamówienie nie będzie mniejsze niż 300 kg w dostawie.

Odlewy artystyczne

Odlewnia dysponuje doświadczoną kadrą i niezbędnym zapleczem technicznym umożliwiającym realizację nawet najśmielszych projektów z zakresu odlewów artystycznych i ozdób architektonicznych z brązu i żeliwa. Oferujemy drobne odlewy jak statuetki, medale, tablice pamiątkowe, jak również płaskorzeźby i rzeźby figuralne, w tym również monumentalne bez ograniczeń wymiarowych.

W powojennej historii firmy wykonaliśmy ponad 160 dużych odlewów pomnikowych. Największy z nich miał ponad 600m2 powierzchni i ważył ponad 70 ton. Wykonujemy odlewy z modeli powierzonych przez klientów lub z modeli wykonanych u nas według dostarczonych projektów. Współpracujemy z uznanymi rzeźbiarzami i plastykami. Oferujemy krótkie terminy, kompleksowe usługi od projektu aż do montażu na placu budowy, oraz wysoką jakość i przystępne ceny.

Odlewnia GZUT

Odlewnia GZUT to firma wydzielona w roku 1995 ze struktury Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych S.A. kontynuuje ponad 200-letnią tradycję Huty Gliwckiej. Wyposażona w piece indukcyjne do żeliwa, oraz piece indukcyjne i gazowe do brązów. Formowanie maszynowe i ręczne w masach bentonitowych. Proces technologiczny i wyroby gotowe podlegają ciągłej kontroli. Skład chemiczny stopów jest sprawdzany przy pomocy spektrometru. Pobierane są próby wytrzymałościowe i wystawiane atesty. Odlewnia ma certyfikaty towarzystw okrętowych Lloyd, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas i PRS. Procesy technologiczne są prowadzone w sposób ekologiczny. Firma uczestniczy w Międzynarodowym Programie Czystszej Produkcji – CP.

Program produkcji:

 • odlewy z żeliw szarych  0,5 – 2000 kg
 • odlewy z żeliw sferoidalnych  0,5 – 1000 kg
 • odlewy z brązów  0,3 – 600 kg
 • monumentalne odlewy z brązu lub żeliwa, montowane z części, bez ograniczeń wymiarowych
 • małe odlewy wytwarzane metodą traconego wosku o wysokości do 50 cm.Własna modelarnia wykonuje modele i adaptacje modeli według dokumentacji klientów.

Kontakt:

GZUT Odlewnia Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 2 44-100 Gliwice

tel. (+48 32) 338 15 61

e-mail: odlewnia@gzut.pl